Skip to content

Bethan Williams Price

Institute Associate Profile

Having worked for BBC Wales for over 25 years, Bethan has an invaluable understanding of how Wales works. When Bethan left the BBC in 2020, her final role was Head of Centre, north Wales and she had previously been BBC Wales’ north Wales News Editor.

Now working as a communications consultant, she has gained further experience of public consultation and stakeholder engagement.

Fully bilingual in English and Welsh, Bethan is a confident communicator, facilitator and host and will initially concentrate on projects in Wales where her knowledge and contacts will benefit our clients.

__________

Ar ôl gweithio i BBC Cymru am dros 25 o flynyddoedd, mae gan Bethan ddealltwriaeth amhrisiadwy o sut mae Cymru’n gweithio. Swydd olaf Bethan cyn gadael y BBC yn 2020 oedd Pennaeth y Gogledd a chyn hynny bu’n Olygydd Newyddion y Gogledd i BBC Cymru.

Mae hi bellach yn gweithio fel Ymgynghorydd Cyfathrebu, ac wedi cael profiad o ymgynghori cyhoeddus ac ymgysylltu efo rhanddeiliaid.

Yn gwbl ddwyieithog, Cymraeg a Saesneg, mae Bethan yn gyfathrebydd hyderus, hwylusydd a chadeirydd trafodaethau a digwyddiadau. I gychwyn, mi fydd Bethan yn canolbwyntio ar brosiectau yng Nghymru gan sicrhau fod ein cleiantau yn elwa o’i gwybodaeth a’i chysylltiadau.

Scroll To Top